Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania Vašich osobných údajov na webstránke „Baby masáže“ http://babatka.numisvet.sk/.

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov prevádzkovateľa: SanRajs s. r. o.

IČO: 52 532 828

Adresa: Radvanská 6138/30, 974 05Banská Bystrica

Zodpovedná osoba a správca osobných údajov: SanRajs s. r. o.

Email: masaze.rajs@gmail.com

 

2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom objednávkového a registračného formulára na tejto webovej stránke.

Rozsah a účel spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné:

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa -kvôli vybaveniu objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ako aj možnosti odpovedať na dopyt zaslaný pomocou kontaktného formulára.

Cookies- za účelom zabezpečenia funkčnosti a monitorovania návštevnosti webovej stránky „Baby masáže“ (pre viac informácií si prečítajte sekciu 2.1 v texte nižšie).

2.1 COOKIES

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Na tejto webovej stránke používame zber súborovcookies, ktoré používame za účelom:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti;
  • zabezpečenia základného fungovania webových stránok.

Štandardné webové prehliadače podporujú individuálnu správu cookies. Pre detailnejšie informácie použite, prosím,nápovedu vášho prehliadača.Pokiaľ bude mať váš prehliadač povolenépoužitie cookies, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany prevádzkovateľ a našich spracovateľov.

Cookies zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané nasledovným spracovateľom:

Poskytovateľom služby GoogleAnalytics, patriacej spoločnosti GoogleInc., sídlom 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA.

 

3. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Prevádzkovateľ spracováva tieto údaje za účelom evidencie a plnenia zmluvy ako aj prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

Takétospracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a ani odovzdané do tretích krajín.

Na poskytnutú e-mailovú adresu Vám môžu byť zasielané novinky a iné obchodné správy, pokiaľ to vyslovene neodmietnete. Z odberu takýchto oznámenísa môžete kedykoľvek odhlásiť.

 

4. PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci ochrany Vašich osobných údajov máte

  • právo na informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým spôsobom a za akým účelom;
  • právo na opravu, zmenu, aktualizáciu, obmedzenie spracúvania, vymazanie Vašich osobných údajov;
  • právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas zaslaním žiadosti na našu poštovú adresu alebo e-mailom na babymasaze.info@gmail.com;
  • právo namietať spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zaslaním žiadosti na našu poštovú adresu alebo e-mailom na babymasaze.info@gmail.com;
  • právopodať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade podozrenia, že sú Vaše osobné údaje neoprávnene alebo nezákonne spracúvané.

 

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás, prosím,na babymasaze.info@gmail.com.